Laatste nieuws

news

Technopolis wil doepark rond duurzaamheid

Het Mechelse Technopolis wil graag werk maken van een buitenpark naast zijn wetenschappelijk en technologisch doecentrum. Bedoeling is dat het park in het teken komt te staan van natuur en duurzaamheid. Dat schrijft het Nieuwsblad.

28/04/2017 news
news

Nu ook onshore windenergieproject zonder subsidies !

Een studie van Baringa Partners toont aan dat de meest competitieve windenergieprojecten in de UK realiseerbaar zijn zonder subsidies. Het onafhankelijke studiebureau voor business & technology voerde dit onderzoek uit op vraag van Scottish Renewables.

28/04/2017 news
news

Bouw testcentrum getijdenenergie Grevelingendam dichtbij

De overheid van Nederland stelt 4,1 miljoen euro ter beschikking voor het testcentrum getijdenenergie of Tidal Technology Center, waardoor de realisatie vrijwel zeker is. De subsidie werd toegekend in kader van een programma voor versterking van de economische structuur van Zeeland.

28/04/2017 news
news

Verzet tegen hervorming energielening

Een resolutie van de linkse oppositie over de Vlaamse energielening werd door het Vlaams parlement verworpen. De regering gaat dus door met haar plannen om deze vanaf 2019 af te bouwen.

27/04/2017 news
news

Brussel lanceert projectoproep voorbeeldgebouwen

De Brusselse regering wil meer voorbeeldgebouwen op haar grondgebied en lanceert met ‘Be.Exemplary’ een nieuwe projectoproep voor vernieuwende en ambitievolle projecten.

27/04/2017 news